Za vas izdelamo vse potrebne načrte in elaborate za pridobitev gradbenega dovoljenja 

ter vas zastopamo v upravnem postopku. Za že pridobljen načrt arhitekture vam izdelamo

vodilno mapo ter za vas pridobimo projektne pogoje, soglasja in gradbeno dovoljenje.

Izdelujemo tudi elaborate, ki so sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.