Načrtovanje ureditev zasebnih vrtov in javnih ureditev, kot so parki, konjeniški centri, parkirišča in pokopališča.